Berekfürdő 2024.

Beszámoló a gyülekezet 2024. évi gyülekezeti táboráról Berekfürdőn

Füle Lajos: Csendeshetek varázs

Tudod-e, mekkora
ajándék, mily csodás a
jó konferenciák,
csendeshetek varázsa?!

Mikor megnő a csend
kívül, belül, s a szívben
az Ige élni kezd:
uralkodik szelíden

A MEGVÁLTÓ, AKI
nem töri rád az ajtót,
csak zörget és belép,
ha megnyitod, s a bajtól,

bűntől megtisztogat,
megszentel Önmagával,
s más emberré leszel
te is a lélek által.

Hát, mi is így voltunk! Úgy láttam, rólunk írták a verset, amire csak itthon találtam rá, a nyaralás után. Nagy dolog, valóságos ajándék volt számunkra a testi-lelki jól tartás ezen a csodálatos helyen. Jó volt együtt lenni sok drága testvérrel, jobban megismerni, megérteni egymást. Remek lehetőség volt a kiscsoportos beszélgetés, – egy vezető, négy fővel, – ahol bibliai helyek alapján megadott imaformákkal foglalkoztunk, majd ezek összegzése történt a nagy csoportban. Imaformák, amikről beszélgettünk: tusakodás, rendszeres imák, magasztalás, bűnbánó ima, hálaima. Hangsúlyossá vált, hogy az Úrral való közösségünk az imádság, és Neki bármit elmondhatunk, Neki fontosak vagyunk, Ő válaszol. A beszélgetés akkor jó, ha folyamatos, életünk apró dolgai közepette is működik. Különleges volt a csoport csendben, befelé fordulása a vezetett imádságban. Végigkövethettük életünk jó és rossz eseményeit, ezek alapján fordulhattunk Istenhez. Számomra kiemelten fontos volt a RÁBÍZÁS Jézus gecsemáné-kerti imádsága nyomán.

Úgy találtam, mindnyájunkra az hatott lemélyebben, amikor kettenként (párosával) imádkoztunk. Kaptunk egy listát, igeverseket Isten tulajdonságairól, lehetőségeiről velünk és dolgainkkal kapcsolatban. Ebből kellett kiválasztani a számunkra fontosakat, majd a legfontosabbat. Imádkoznunk kellett ez alapján egymásért. Hát, én nagyon meglepődtem, mert a következőt kaptam: „Így szól a magasságos és felséges, aki örök hajlékában lakozik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos szívűvel is” (Ézsaiás 57:15). Korábban a diakóniára, és annak különböző területeire gondoltam, amikor ezt az igét olvastam. Arra viszont soha, hogy az én társamnak is lehet megtört a szíve. Ez nagyon megrendített, sírtam, de úgy láttam, hogy nem csak én. Eszembe jutott Weöres Sándor Szemberfordított tükrök című versének, gyönyörű versének két sora: „Örömöm sokszorosodjék a Te örömödben, Hiányosságom váljék jósággá Benned.”

Köszönjük a szép napokat!

Juhászék