Életfordulók

Az élet sorsfordító pontjain szükségünk lehet segítségre, különösen, ha még nem állunk közelebbi kapcsolatban a gyülekezettel. Összegyűjtöttük az első tudnivalókat és további tanácsainkat.

Keresztelés

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apostolok Cselekedetei 2:38)

Egyházközségünkben a területünkön lakó gyermekek keresztelését végezzük vasárnapi istentisztelet keretén belül. A keresztelő lelkész, Szőke Etelka elérhetősége: 06-20-240-37-92. Időpont kijelölésére csak a későbbiekben kerül sor, először a család vegye fel a személyes kapcsolatot, és kezdjen el közösségünkbe járni. (A babaszobából kihangosítás segítségével követhető az istentisztelet.) Érdemes felkészülni, és tisztázni a következőket. Belső egyházi törvényeink szerint legalább az egyik szülőnek reformátusnak kell lennie. A felkérendő keresztszülő(k) is legyenek megkeresztelve, de az ő felekezeti hovatartozásuk nem befolyásoló tényező. Nagyobb gyermekeket (10 éves kor fölött) már nem keresztelünk, ha ez annak idején elmaradt, akkor várják meg vele a konfirmációt (8. osztály). A szülőkkel és a keresztszülőkkel – a gyermek nélkül – előkészítő beszélgetése(ke)n kell részt venni. A keresztelésnek stóladíja nincs, de természetesen felajánlást lehet tenni a gyülekezet számára.

Konfirmáció

„Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében.” (Zsoltárok 116:18)

Keresztelés alkalmával a szülők/keresztszülők és a gyülekezet is megfogadja, hogy a gyermek hitbeli neveléséről gondoskodnak, elkísérik őt a felnőtté válás kapujáig, a konfirmációig. A serdülő tulajdonképpen ezt az esküt vállalja át, erősíti meg, amihez egy esztendőn keresztül rendszerező alapismereteket kap hitvallásainkból. A tanév végén vizsgát tesz, majd a pünkösdi istentiszteleten hűséget fogad Jézus Krisztusnak és református egyházának. Minden év szeptemberében várjuk a nyolcadik osztályos (vagy idősebb) gyermekek jelentkezését. További részletek az első szülői értekezlet alkalmával kerülnek ismertetésre.

Házasságkötés

„Örüljön az ég, örvendezzen a föld!” (Zsoltárok 96:11)

Templomunkban a polgári jogrend szerint már megkött házasságokra kérjük Isten áldását, ha a pár legalább egyik tagja református. A tervezett időpontról szükséges a lehető leghamarabb tájékoztatást kapnunk a megfelelő felkészülés érdekében. Tanácsos tehát először az anyakönyvi hivatallal felvenni a kapcsolatot, majd rögtön utána bennünket értesíteni. Külön teremmel nem rendelkezünk, ezért állófogadásban, vendégek étkeztetésében nem tudunk segíteni.

Temetés

„Magasra emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége.” (Jób 5:11)

Reméljük, hogy az elkövetkezendő nehéz időszak kezdetén a gyakorlati teendőkön kívül segíteni tudunk abban is, hogy oldódjon, enyhüljön a fájdalom, és közelebb kerülhessen Önökhöz Isten vigasztalása! Először a temetkezési vállalkozóval kell felvenniük a kapcsolatot, ők adnak időpontot, és minden egyéb hatósági ügyet is intéznek. Amit velük kitűznek időpontot, azt a vállalkozó továbbítja a lelkész felé, az Önök elérhetőségével. Ezt követően a lelkész fog jelentkezni, hogy a temetést megelőzően gyászbeszélgetésre hívja Önöket. (A vírusjárvány idején emailben küldjük el a kitöltendő adatlapot.) A gyászbeszélgetésre jöjjön mindenki, akit a haláleset közvetlenül érint, mert ezen a találkozón beszéljük át az utolsó napok eseményeit, az elhunyt életútját és a temetési szertartás menetét. A gyászbeszélgetés lelkigondozói jellegű, de van lehetőség ezen felül is kérni a lelkészt vagy a lelkésznőt további személyes beszélgetésre.