Aktualitás


Gyülekezetünk 25 éves fennállását követőn kezdeményezte a felsőbb egyházi hatóságoknál, hogy missziói státuszából a teljes önállóságot jelentő anyaegyházközséggé válhasson. Az Északpesti Református Egyházmegye Közgyűlése 2024. május 13-án megtartott ülésén megvizsgálta a szervezeti változtatásra tett javaslatunkat, annak teljes indoklását, és egyhangú határozattal jóváhagyta azt. A módosulás 2025. január elsejétől lép életbe. A közgyűlés egyben megerősítette, hogy az egyházközség presbitereinek száma 10 fő, két fő pótpresbiter, szórványai Rád és Penc. A testület Isten áldását kéri gyülekezetünk életére és köszönetet mond minden szolgálójának.

Alább a felterjesztett beadványunk melléklete, a tulajdonképpeni indoklás olvasható.